Handläggningstid hos Migrationsverket

Blir handläggningstiden i andra tillståndsärenden längre när det kommer så många asylsökande till Sverige? Ja, handläggningstiderna kommer att bli något längre för personer som har ansökt om tillstånd för familjeanknytning och arbetstillstånd. För att förstärka flyktingmottagandet flyttar Migrationsverket tillfälligt personal från andra delar av verksamheten, vilket påverkar handläggningstiderna. Migrationsverket uppskattar nu att handläggningstiden för ansökningar Read more about Handläggningstid hos Migrationsverket[…]

Migrationsverket

Misstänkta bedrägeriförsök via Facebook Personer som felaktigt utgett sig för att komma från Migrationsverket har i flera fall kontaktat sökande via Facebook. Bedragarna har skapat egna konton där de utger sig för att arbeta på Migrationsverket. Syftet har varit att komma åt sökandes inloggningsuppgifter till BankID.