Handläggningstid hos Migrationsverket

Blir handläggningstiden i andra tillståndsärenden längre när det kommer så många asylsökande till Sverige?

Ja, handläggningstiderna kommer att bli något längre för personer som har ansökt om tillstånd för familjeanknytning och arbetstillstånd. För att förstärka flyktingmottagandet flyttar Migrationsverket tillfälligt personal från andra delar av verksamheten, vilket påverkar handläggningstiderna.

Migrationsverket uppskattar nu att handläggningstiden för ansökningar om arbetstillstånd och uppehållstillstånd på familjeanknytning blir 1‑2 månader längre än normalt. Handläggningstiderna för dessa ärenden uppdateras en gång i månaden på webben. Den ökade handläggningstiden på 1‑2 månader räknas med i tiderna som Migrationsverket redovisar.

Läs mer om uppskattade handläggningstider för uppehållstillstånd på familjeanknytning och arbetstillstånd