14 februari, 2017

Val av Försäkring

Ny i Sverige

Som asylsökande och ny i Sverige är det viktigt att ha rätt försäkringar. Det kan uppkomma stora kostnader och du kan undvika många av dom med hjälp av rätt försäkring. I din hemförsäkring finns normalt ett rättsskydd som täcker upp till 80% av dina rättegångskostnader. Självrisken är alltså 20%, som du måste bekosta på egen hand. Rättsskyddet täcker även motpartens kostnader om man skulle förlora en rättegång.

Egen företagare

Som egen företagare är det mycket viktigt med försäkringar som skyddar dig mot stora utgifter vid t.ex tvister med kunder. Ett litet företag kan lätt gå omkull om inte rätt försäkringar finns på plats.

Vi hjälper dig att hitta och välja rätt försäkring i alla dina situationer.