13 februari, 2017

Migration & Asyl

Arbets- och uppehållstillstånd

Ari San Consulting AB kan hjälpa dig som behöver söka arbets- och uppehållstillstånd i Sverige, oavsett om du vill söka uppehållstillstånd för dig själv eller om du har en fru, sambo eller släkting som befinner sig utomlands. Vi kan hjälpa arbetsgivare som behöver kvalificerad utländsk arbetskraft samt dig som inte är svensk medborgare och som söker arbets- och uppehållstillstånd i Sverige.

Välkommen med er förfrågan om hur vi kan hjälpa dig.

Asyl

denlaw_internationalt_advokat_samarbejdeOm du är asylsökande i Sverige har du i regel rätt till ett offentligt biträde som kan hjälpa dig och tillvarata dina intressen. Du har rätt att själv föreslå vem som du vill ska vara ditt offentliga biträde. Ari San Consulting AB har både kvinnliga och manliga offentliga biträden med stor erfarenhet av att arbeta med vuxna asylsökande.

Ensamkommande barn

Ari San Consulting AB  har även stor erfarenhet av att arbeta med ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. Att vara asylsökande är ofta en mycket jobbig och påfrestande process. Det är därför viktigt att du känner att du har en bra personlig kontakt och ett stort förtroende för den person som ska vara ditt offentliga biträde. Innan du bestämmer dig för om du vill att vi ska företräda dig som asylsökande är du välkommen att kontakta oss för ett personligt möte.

Offentligt Biträde

I mål som rör asyl och migrationsrätt kan du få ett offentligt biträde. Det offentliga biträdet bekostas av staten och du har möjlighet att ange vem du vill ha som offentligt biträde. Kom ihåg att du kan anlita oss som offentligt biträde. Vi lämnar inledande kostnadsfri rådgivning per telefon inom de rättsområden vi arbetar med. Vi hjälper dig kostnadsfritt att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd.

 

Arvode & Rättskydd

Arvode

I många fall finns möjlighet att få ersättning för hela eller delar av ombudskostnaderna.

Vi arbetar för dig och för att hjälpa dig lösa dina juridiska problem så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt. Utifrån vår kunskap och erfarenhet kan vi många gånger bidra till en smidig lösning av konflikter som annars skulle ha fördjupats, vilket sparar både tid och pengar.

Rättsskydd

I din hemförsäkring finns normalt ett rättsskydd som täcker upp till 80% av dina rättegångskostnader. Självrisken är alltså 20%, som du måste bekosta på egen hand. Rättsskyddet täcker även motpartens kostnader om man skulle förlora en rättegång.
Vi hjälper dig att ansökan om rättsskydd.

Rättshjälp

Om du saknar hemförsäkring eller om rättsskyddet inte kan tas i anspråk, kan man ofta ansöka om statlig rättshjälp. Den statliga rättshjälpen täcker 60 % – 100 % av dina egna ombudskostnader upp till 100 timmar. Utgångspunkten vid prövningen om du har rätt till statlig rättshjälp är din årsinkomst. Om din årsinkomst inte överstiger 260 000 kr kan du ha rätt till rättshjälp.

Vad är juridik?justice_balance1_808282809

Vi erbjuder juridisk rådgivning fördelaktigt gratis!

Inom ämnet juridik, vetenskap om lag och rätt, behandlas de rättsliga reglerna i samhället samt deras tillkomst, innehåll och tillämpning. De rättsliga reglerna finns överallt och rör vitt skilda områden. Civilrätt, Offentligrätt, Migrations- och Asylrätt, EU-rätt, internationell rätt, mänskliga rättigheter, idrottsjuridik, medicinsk rätt, genus och rätt, och mycket mer.